KOSTKA

I Gala Szkolnych Liderów Samorządności i Tolerancji „KOSTKA 2018” (15 VI 2018)

KOSTKA – sześcian, którego każdej ścianie przyporządkowana jest inna wartość.

Wszystkie ściany są jednakowo ważne dla właściwego funkcjonowania szkoły.

Każda odpowiada innej domenie działalności szkoły.

W każdej domenie nagrodę otrzyma 1 szkoła (nauczyciel/dyrektor) i 1 uczeń.

Nagrody wręczać będziemy w dwóch kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe i gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne

Kategorie/Domeny:

  • Kreatywność – SZKOŁA najlepszy pomysł na szkolną akcję / – UCZEŃ    najlepszy pomysłodawca szkolnej akcji
  • Otwartość – SZKOŁA najlepsza współpraca z zagranicą / – UCZEŃ    najbardziej otwarta postawa wobec obcych
  • Samorządność – SZKOŁA najprężniej działający samorząd uczniowski (prezentacje) / – UCZEŃ wzór działacza samorządowego
  • Tolerancja – SZKOŁA najlepszy projekt przełamujący stereotypy i uprzedzenia/ – UCZEŃ największy aktywista walczący o tolerancję w szkole
  • Kooperacja – SZKOŁA najlepszy przykład pracy zespołowej/ – UCZEŃ    najbardziej zaangażowany w działalność międzyszkolną
  • Aktywność – SZKOŁA największa ilość ciekawych akcji szkolnych/ – UCZEŃ zaangażowany w największą ilość akcji szkolnych

Harmonogram:

15 maja       termin przyjmowania kandydatów do nagród

25 maja       specjalna komisja wybiera laureatów

28 maja       oficjalna lista nominacji (po 3 kandydatury na kategorię)

15 czerwca  2018 r. Gala wręczenia nagród

Szczegóły już wkrótce

Reklamy
%d blogerów lubi to: